Noć u Muzeju NuM2022 - Muzej Hercegovine, Trebinje

O Muzeju domaćinu programa

Muzej Hercegovine u Trebinju osnovan je 1952. godine, a njegov idejni tvorac bio je Jovan Dučić, pjesnik i diplomata rođen u Trebinju.  Nalazi se unutar zidina Starog grada, na najvišoj koti desne obale rijeke Trebišnjice. Od 1989. godine muzejski kompleks čini: arheološki lokalitet Stari grad Trebinje s ostacima srednjovjekovne palate, zgrada nekadašnje austrougarske kasarne iz 1904. godine, potom gimnazije i sada glavne zgrade muzeja, dvije kamene zgrade, zgrada nekadašnje austrougarske golubarske poštanske stanice, sahat-kula/zvonik i dvorište. U muzeju se nalazi sedam stalnih postavki: arheološka postavka, Legat Jovana Dučića, etnografska postavka, memorijalna izložba slika Atanasija Popovića, povijesna/historijska postavka, gradska kuća, prirodnjačka postavka i brojni legati koji se povremeno izlažu. 

О Музеју, домаћину програма

Музеј Херцеговине у Требињу је основан 1952. године, а његов идејни творац је Јован Дучић, пјесник и дипломата рођен у Требињу.   Налази се унутар зидина Старог града, на највишој коти на десној обали ријеке Требишњице. Од 1989. године музејски комплекс чини: археолошки локалитет Стари град Требиње са остацима средњовјековне палате, зграда некадашње аустроугарске касарне из 1904. г. потом гимназије и сада главне зграде музеја, двије камене зграде, зграда некадашње аустроугарске голубарске поштанске станице, сахат-кула/звоник и двориште. У музеју се налази седам сталних поставки: археолошка поставка, Легат Јована Дучића, етнографска поставка, меморијална изложба слика Атанасија Поповића, историјска поставка, градска кућа, природњачка поставка и бројни легати који се повремено излажу.  

Музеј Херцеговине, Требиње

RADIONICE

Kroz radionice će vam biti predstavljeno kulturno-povijesno naslijeđe Hercegovine s osvrtom na doprinos pojedinaca kulturnom životu grada, razvoju komunikacija i održivom razvoju. Radionica “Golubarska pošta” ima za cilj pomoći vam razviti medijsku i informacijsku pismenost kroz istraživanje komunikacija. Radionica “Arheologija, što je to?” predstavlja vam pokretne materijalne ostatke prošlosti koji svjedoče o kontinuitetu naseljavanja na području Hercegovine. Radionica “Dučićevi darovi” predstavlja doprinos Jovana Dučića izgradnji ugleda Trebinja kao grada kulture. Radionica Hercegovačko sijelo prikazuje nekadašnji način socijalizacije, iz vremena prije digitalizacije i modernih tehnologija, kao i neke od ručnih radinosti.

Radionica 1: Golubarska pošta

U dvorištu Muzeja Hercegovine u Trebinju nalazi se jedina sačuvana i obnovljena golubarska poštanska stanica u Trebinju. Iz ovog objekta golubovi pismonoše su prenosili poruke u druge vojne objekte u Hercegovini tokom austrougarske vladavine. Kroz ovu radionicu upoznaćete se sa starim načinom komuniciranja, a to je putem pisama i razglednica. U eri društvenih mreža, ova vrsta komuniciranja je sve rjeđa. Takođe, imaćete priliku i da vidite stare razglednice sa motivima Trebinja. Vaš zadatak u radionici je da: • kreirate razglednicu koju ćete ponijeti kao suvenir sa ove manifestacije. • napišete twitt, postavite Instagram ili Facebook post o ovoj radionici, označite CIVITAS i Muzej Hercegovine  

Radionica 3: Dučićevi darovi

Pjesnik i diplomata, Jovan Dučić, rođen je u Trebinju 1874. godine. Rodnom gradu ostavio je mnogo poklona, od kojih je svakako najvrijedniji Legat u Muzeju Hercegovine u Trebinju i dosta spomenika u samom centru grada. U okviru ove zbirke nalazi se kolekcija rimske kamene plastike, zbirka umjetničkih slika i lični predmeti Jovana Dučića. ZADATAK: Po uzoru na Dučića, probaj da osmisliš spomenik od nekoliko eksponata iz muzejske zbirke. Odabri jedan od pojmova po kojem ćeš nazvati svoju izložbu: društvu, građanin, odgovornost, politika, suradnja/saradnja, bogatstvo različitosti, mir, sloboda, pravo.

Radionica 2: Arheologija, šta je to?

Arheologija je jedna od nauka koja u mnogome doprinosi razumjevanju prošlosti ljudskog društva. Na području Istočne Hercegovine postoji veliki broj lokaliteta, od kojih veliki broj još nije istražen. Predmeti pronađeni u arheološkim istraživanjima u Hercegovini, najvećim se dijelom čuvaju u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Po povratku, mapiraj arheološka nalazišta u svojoj blizini. Da li su zaštićena i kako se prema njima odnose građani? Pokrenite diskusiju i po potrebi akciju za zaštitu arheoloških nalazišta u svom okruženju. Pišite nam o tome za prvo, ovogodišnje izdanje CIVITAS Biltena za škole.

Radionica 4: Hercegovačko sijelo

Sijela su posebni događaji, organizovani najčešće u vrijeme zimskih mjeseci i predstavljaju jedinstvenu sociološku pojavu na području Balkana. Na sijelima su se ljudi družili nakon napornih poljoprivrednih radova, ugovarali poslove, veselili, ali je to bila i prilika da se mladići i djevojke upoznaju i dogovore brak, iako su roditelji imali presudnu ulogu u tom činu. Kroz ovu radionicu upoznaćete i neke od svadbenih običaja karakterističnih za trebinjski kraj. ZADATAK ZA PROMIŠLJANJE: Kada bi, po uzoru na tradicionalno sijelo, organizirao/la sijelo sa svojim sugrađanima, o kojima temama i problemima javne politike bi želio/željela razgovarati i koje/kakve dogovore bi želio/željela postići. 

PROGRAM

I ovaj put organiziramo 4 radne grupe za radionice. Vaš zadatak je pronaći svoje ime na spisku učesnika. Odrediti svoju grupu. Pratiti raspored svoje grupe i po dolasku u Trebinje pronaći volontera zaduženog za vašu grupu. I vi i volonteri nosite trakice u različitim bojama. Učenici i volonter s istom bojom trakice, jedna su grupa. 

РАДИОНИЦЕ

Кроз радионице ћемо да вам представимо културно-историјско наслијеђе Херцеговине с освртом на допринос појединаца културном животу града, развоју комуникација и одрживом развоју. Радионица “Голубарска пошта” има за циљ да вам помогне да развијете медијску и информацијску писменост кроз истраживање комуникација. Радионица “Археологија, шта је то?” представља вам покретне материјалне остатке прошлости који свједоче о континуитету насељавања на подручју Херцеговине. Радионица “Дучићеви дарови” представља допринос Јована Дучића изградњи угледа Требиња као града културе. Радионица Херцеговачко сијело приказује некадашњи начин социјализације, из времена прије дигитализације и савремених технологија, као и неке од ручних радиности.

Радионица 1: Голубарска пошта

У дворишту Музеја Херцеговине у Требињу налази се једина сачувана и обновљена голубарска поштанска станица у Требињу. Из овог објекта голубови писмоноше су преносили поруке у друге војне објекте у Херцеговини током аустроугарске владавине. Кроз ову радионицу упознаћете се са старим начином комуницирања, а то је путем писама и разгледница. У ери друштвених мрежа, ова врста комуницирања је све рјеђа. Такође, имаћете прилику и да видите старе разгледнице са мотивима Требиња. Ваш задатак у радионици је да: • креирате разгледницу коју ћете понијети као сувенир са ове манифестације. • напишете твит, поставите Инстаграм или Фацебоок пост о овој радионици, означите ЦИВИТАС и Музеј Херцеговине

Радионица 3: Дучићеви дарови

Пјесник и дипломата, Јован Дучић, рођен је у Требињу 1874. године. Родном граду оставио је много поклона, од којих је свакако највриједнији Легат у Музеју Херцеговине у Требињу и доста споменика у самом центру града. У оквиру ове збирке налази се колекција римске камене пластике, збирка умјетничких слика и лични предмети Јована Дучића. ЗАДАТАК: По узору на Дучића, пробај да осмислиш споменик од неколико експоната из музејске збирке. Одабри један од појмова по којем ћеш да назовеш своју изложбу: друштву, грађанин, одговорност, политика, сарадња, богатство различитости, мир, слобода, право.

Радионица 2: Археологија, шта је то?

Археологија је једна од наука која у многоме доприноси разумјевању прошлости људског друштва. На подручју Источне Херцеговине постоји велики број локалитета, од којих велики број још није истражен. Предмети пронађени током археолошких истраживања у Херцеговини, највећим дијелом се чувају у Музеју Херцеговине у Требињу. По повратку, мапирај археолошка налазишта у својој близини. Да ли су заштићена и како се према њима односе грађани? Покрените дискусију и по потреби акцију за заштиту археолошких налазишта у свом окружењу. Пишите нам о томе за прво, овогодишње издање ЦИВИТАС Билтена за школе.

Радионица 4: Херцеговачко сијело

Сијела су посебни догађаји, организовани најчешће током зимских мјесеци и представљају јединствену социолошку појаву на подручју Балкана. На сијелима су се људи дружили након напорних пољопривредних радова, уговарали послове, веселили, али је то била и прилика да се младићи и дјевојке упознају и договоре брак, иако су родитељи имали пресудну улогу у том чину.  

Радна свеска - Radna bilježnica

I u Trebinju nas očekuju problemski, istraživački i kreativni zadaci za provjeru naučenog. Na kraju radionice, samostalno ili u paru, uradite zadatak, ispunite svoju Radnu bilježnicu/Радну свеску i predajte je organizatorima za ovjeru NuM diplome. 

Raspored rada i Plan prevoza

U Trebinje dolazite organiziranim prevozom. Putujete na ukupno pet ruta. Stanice polaska su vaše škole, a vrijeme polaska naznačeno je za svaku stanicu zasebno. Nastavnici imaju brojeve vozača u slučaju potrebe za izmjenama ili provjeru egzaktnog vremena polaska. Po dolasku preuzimate užinu, radne materijale, a volonteri će vam dati trakicu kojom je označena vaša grupa. Prema toj trakici ćete prepoznati volontera zaduženog za vašu grupu. Javite mu se nakon otvaranja i pratite raspored radionica za svoju grupu. Prije toga, potražite svoje ime na spisku mješovitih radnih grupa za radionice. Sretno/Срећно!

Rute prevoza sa satnicom

Bijeljina , Zvornik, Štrpci, Gacko - Trebinje

Srebrenik, Lukavac, Sarajevo - Trebinje

Banja Luka, Bugojno - Trebinje

Široki Brijeg, Mostar, Ljubinje - Trebinje

Busovača, Istočno Sarajevo - Trebinje

PROGRAM NuM2022 Trebinje

Renderforest logo

This site was built on Renderforest — an all-in-one branding platform that helps to create websites, videos, logos, graphics, and mockups with minimal time and effort.

Learn more

Submit a complaint