Noć u Muzeju 2022

prema konceptu Smithsonian muzeja

Lokacije: Sarajevo, Livno, Fojnica, Trebinje i Banja Luka

Prema konceptu Smithsonian muzeja

CIVITAS “Noć u muzeju” prati Smithsonian koncept muzejske pedagogije, koji uz radionice, istraživačke laboratorije i edukativne igre podrazumijeva i pretvaranje muzejskih, izložbenih prostora u improvizirane spavaonice. Program je usklađen s ciljevima odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo. 

U BiH od 2016.

Smithsonian koncept radionica muzejske pedagogije s improviziranim spavaonicama provodi se i u Bosni i Hercegovini, od 2016. godine, na inicijativu Obrazovnog centra CIVITAS i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

NuM 2016.-2020.

2016.-2022.

Godine 2020. dogovorena je realizacija NuM obrazovnog programa u pet muzejskih ustanova: Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci, Muzeju Franjevačkog samostana Duha Svetoga u Fojnici, Franjevačkom muzeju i Galeriji Gorica u Livnu i Muzeju Hercegovine u Trebinju. Program je otkazan uslijed proglašenja pandemije Covid19 i po prvi puta će biti organiziran u 2022. godini i to u periodu od 16.09. do 16.10.2022. 

Obrazovna zadaća muzeja

Društvo američkih muzeja ističe kako osnovni cilj muzejske institucije nije sama muzejska izložba, već otvorenost muzeja u interesu javnosti radi mogućnosti proučavanja i interpretiranja obrazovne, kulturne, umjetničke, znanstvene, povijesne i političke vrijednosti izloženih predmeta. ICOM kao međunarodna, nevladina i neprofitna organizacija muzeja i muzejskih stručnjaka ističe stalnost, neprofitnost i otvorenost muzejske ustanove u svrhu služenja društvu i društvenom napretku, obrazovanju i zabavi (Gob, Drouguet, 2007). 

Povijest muzejske pedagogije

Muzeji i prosvjetiteljstvo

Ideja o edukativnoj ulozi muzeja javila se tijekom perioda prosvjetiteljstva, još u 18. stoljeću. Za njenu afirmaciju u 19 stoljeću najzaslužniji je kustos Smithsonian muzejskog kompleksa George Brown Goode (1851.- 1896.). On je, naglašavajući kako su muzeji društvene institucije, isticao njihovu odgovnost u obrazovanju javnosti. Muzeji bi, govorilo se još tada, uz pružanje informacija trebali doprinositi većoj motivaciji  za učenjem i poticati intelektualne radoznalosti posjetitelja.

Konferencija muzealaca

Na konferenciji muzealaca u SAD-u 1929. godine belgijski egiptolog Jean Capart naglasio je da muzeji ne bi trebali služiti isključivo u znanstvene i istraživačke svrhe, već od njih koristi treba imati šira javnost i oni bi zbog toga trebali postati centri za odgoj i rekreaciju. (Žnidar, 1972). Već tada je Kraljevski muzej umjetnosti i povijesti u Bruxellesu imao program osposobljavanja i stručnog usavršavanja muzejskih stručnjaka za nastavno-odgojni rad.

ICOM: Pariz, 1964.

 Komitet za edukaciju i kulturnu akciju Međunarodnog komiteta muzejskih ustanova (ICOM) donio je, 1964. godine u Parizu, preporuku o zapošljavanju kustotsa pedagoga u svim većim muzejskim ustanovama ili organiziranju nastavnog centra koji bi bio zadužen za mentorstva u vezi izložbi i kontakata s muzejskom publikom. (Detling, 2011). U tom trenutku obrazovni programi i pedagoški rad postaju i zvanično jedna od zadaća muzeja.

Značaj za demokratsko društvo

Uzme li se u obzir odgovornost muzeja da poučavajući o prošlosti i kulturnoj baštini potiču pojedinca na angažirano djelovanje u zajednici i odgovoran odnos prema zajedničkom dobru, možemo u muzejima prepoznati agente  obrazovanja i za interpersonalne i građanske kompetencije, kao i srodnost muzejskih obrazovnihi sadržaja sa školskim, nastavnim sadržajima građanskog obrazovanja, što je ideja na kojoj je nastao CIVITAS NuM program u Bosni i Hercegovini.

Jer demokracija zahtjeva razmišljanje

U budućnosti trebamo digitalno suverene i kulturno kompetentne građanke i građane, jer demokracija zahtijeva razmišljanje! Upravo zbog toga iniciraju se novi obrazovno-politički, društveni i demokratski pokreti u Zapadnoj Europi, prema kojima bi muzeji trebali postati mjesta obrazovanja građana za nove izazove i prilike demokratskog društva i njegovog digitalnog doba. 

Kognitivni ciljevi

1) Usvajanje i razumijevanje pojmova politička kultura, participativna, demokratska politička kultura i građanski identitet 2) Prepoznavanje i razumijevanje razlika između tipova društava tijekom povijesti 3) Usvajanje i razumijevanje procesa kulturnih, društvenih i političkih promjena 4) Usvajanje i razumijevanje komponenta demokratske, participativne političke kulture 5)Prepoznavanje i razumijevanje uloge društvenih institucija u zaštiti ljudskih prava i sloboda, pravde i pravednosti u društvu 6) Razvoj kritičkog mišljenja;

Vještine i odgojni ciljevi

1) Razvoj komunikacijskih vještina 2) Razvoj suradničkih vještina 3) Prihvaćanje kulturnih različitosti, poštivanja različitih kulturnih identiteta za dobrobit pojedinca i društva, 4) Zagovara kulturne različitosti kao društvenog bogatstva 5) Razvoj svijesti o civilizacijskim, društvenim problemima i odgovornosti svakog pojedinca za zajedničko dobro 6)  Razvoj demokratskih vrijednosti poput jednakosti, prihvaćanja različitosti, tolerancije i kritičnost spram društva;

Larry iz Smithsoniana

Popularizaciji programa „Noć u muzeju“ koji je motivirao sad već milione posjetioca da prespavaju na podu muzejskih izložbenih prostora značajan doprinos dao je američki fantastično-pustolovni film, iz 2006. godine, u režiji Shawna Levyja. Ovaj film, u kina i na „male ekrane“, donosi priču iz slikovnice, a kasnije i romana o noćnom čuvaru Smithsonian Prirodoslovnog muzeja, imena Lerry, koji otkriva kako pustolovina u muzeju započinje zapravo tek kad posjetioci odu.

NuM 2022

"Noć u muzeju" ove se godine održava u pet muzejskih institucija. Program otvaramo u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, u petak, 16.09.2022. 

00

days

:

00

hours

:

00

minutes

:

00

seconds

OGLASNA PLOČA 

Najavu programa i instrukcije za svaku NuM2022 noć učenici, njihovi nastavnici i roditelji mogu pratiti i u virtualnom prostoru viber zajednice (community) koja će nam služiti kao OGLASNA PLOČA. 

Mjesec dana programa

Za NuM2022 školski timovi prijavljuju reprezentacija u sastavu: 4 učenika_ice i 1 nastavnika_ica. Prilikom prijave birate muzej kao svoj prvi, a zatim još dva muzeja kao svoj drugi i treći izbor. Ovisno o broju prijava, vaša će reprezentacija (školski tim) biti usmjeren na jedan od pet najavljenih programa. 

Vaši naredni koraci

Nakon obrade svih prijava CIVITAS  tim će vas obavijestiti koji muzej ćete posjetiti.

01

PRATITE OGLASNU PLOČU PROGRAMA

Viber community

Za potrebe programa otvorena je jedinstvena NuM2022 viber community (zajednica) koja će nam služiti kao OGLASNA PLOČA. Ovo je virtualni prostor u kojem ćete moći pratiti sve najave i detalje programa, a u noći održavanja NuM-a i tehničke instrukcije o radionicama, rotacijama i spavaonicama. 

02

DOLAZAK U MUZEJ

Organizirani prevoz osiguran.

Vašim nastavnicima dostavit ćemo plan prevoza. Stanice su organizirane ispred škole ili u neposrednoj blizini škole. Riječ je o vanrednim linijama, a do muzeja putujete s vršnjacima iz drugih gradova koji žive na vašoj ruti putovanja. Dolazak u muzej planiran je do 17:00 sati. 

03

UŽINA I ODMOR

odmah po dolasku

Po dolasku u mjesto održavanja programa očekuje vas užina i vrijeme za kratki odmor. Uz užinu, volonteri će vam podijeliti radne bilježnice programa, druge radne i promotivne materijale. Svečano otvaranje programa, u svim muzejima, počinje u 18:00. 

04

PODJELA U GRUPE

4 grupe za 4 radionice

Dva dana uoči programa objavit ćemo raspored za mješovite grupe označene brojevima od 1 do 4. Bitno je da znate kojoj grupi pripadate. Raspored po grupama dostavlja se nastavnicima i objavljuje na oglasnoj ploči. U noći održavanja programa imamo 4 radionice. Svaka grupa započinje svoju prvu radionicu, a nakon toga slijede rotacije. 

05

ROTACIJE

3 rotacije i 1 pauza

Nakon 45 minuta prve radionice mjesta će zamjeniti grupe 1 i 2 i grupe 3 i 4. Slijedi druga radionica za svaku od grupa. Kada svi učenici prođu dvije radionice pravimo prvu veću pauzu za večeru. Nakon večere, očekuju vas još dvije radionice. Grupe 1 i 3, baš kao i grupe 2 i 4 će zamjeniti mjesta, a 45 minuta kasnije, sve će grupe proći posljednju, četvrtu od ukupno 4 radionice. Detaljnije pojašnje potražite u uputama za muzej koji vi posjećujete. 

06

PROGRAM ZAVRŠAVA U PONOĆ

Spavaonice i/ili povratak 

U Zemaljskom muzeju BiH (Sarajevo), u kojem otvaramo NuM2022, u ponoć će izložbeni prostor biti otvoren za postavljanje vaših vreća za spavanje. U drugim muzejima neće biti postavljene spavaonice, pa će učenici, nakon četvrte radionice krenuti svojim kućama. Za školske timove koji posjećuju muzej u Sarajevu obavezna je kamperska oprema, a narednog dana očekuju ih doručak i čajanka s kustosima u Botaničkoj bašti muzeja. 

Program podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini

Program edukativno - zabavnog sadržaja "Noć u Muzeju" - NuM 2022, kao i objavljivanje njegovih brošura i sadržaja ove stranice finansirani su grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). "Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.“

PARTNERI PROGRAMA

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske (Banja Luka), Muzej Franjevačkog samostana Duha Svetoga (Fojnica), Muzej Hercegovine (Trebinje), Franjevački muzej i Galerija Gorica (Livno)

company img
company img
company img
company img
Logo

This website was built with Renderforest, but NOT managed by it. Please report if there is abusive or inappropriate content.