НуМ 2022 Бања Лука

Музеј савремене умјетности Републике Српске

Путујућа едукативна авантура НуМ2022 завршава у Музеју савремене умјетности Републике Српске у Бањој Луци

Putujuću edukativnu avanturu NuM2022 završavamo u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci, gdje će u noći 12.-13. oktobra 2022. biti održane posljednje radionice i upriličeno zatvaranje ovogodišnjeg NuM programa. UPOZNAJMO MSURS

Upoznajmo naše domaćine

O Muzeju 

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske osnovan je 1971. godine odlukom Skupštine Opštine Banjaluka kao Umjetnička galerija u Banjaluci. Umjetnička galerija nastala je nakon akcije likovnih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije i drugih krajeva svijeta, koji su se solidarisali sa Banjalukom, pogođenom katastrofalnim zemljotresom 26. i 27. oktobra 1969. godine. Zajedničkom akcijom solidarnosti, istaknuti jugoslovenski slikari, istoričari umjetnosti i prijatelji Banjaluke, kao pomoć nastradalom gradu prikupili su približno 750 umjetničkih djela, što je poslužilo kao temelj za osnivanje institucije i činilo njen početni fundus. Novoimenovana Galerija imala je zadatak da sistematski istražuje, prikuplja, proučava, čuva, obrađuje, restauriše, konzervira i javno izlaže umjetnička djela iz oblasti likovne umjetnosti, kako domaćih tako i stranih autora. Njen doprinos ogledao se i u unapređivanju likovne kulture i umjetnosti na širem prostoru svog djelovanja, kao i širenju i razvijanju smisla za likovnu umjetnost kod publike uopšte.

О Музеју

Музеј савремене умјетности Републике Српске основан је 1971. године одлуком Скупштине Општине Бањалука као Умјетничка галерија у Бањалуци. Умјетничка галерија настала је након акције ликовних умјетника са простора бивше Југославије и других крајева свијета, који су се солидарисали са Бањалуком, погођеном катастрофалним земљотресом 26. и 27. октобра 1969. године. Заједничком акцијом солидарности, истакнути југословенски сликари, историчари умјетности и пријатељи Бањалуке, као помоћ настрадалом граду прикупили су приближно 750 умјетничких ђела, што је послужило као темељ за оснивање институције и чинило њен почетни фундус. Новоименована Галерија имала је задатак да систематски истражује, прикупља, проучава, чува, обрађује, рестаурише, конзервира и јавно излаже умјетничка ђела из области ликовне умјетности, како домаћих тако и страних аутора. Њен допринос огледао се и у унапређивању ликовне културе и умјетности на ширем простору свог ђеловања, као и ширењу и развијању смисла за ликовну умјетност код публике уопште.

Prostor i fundus Muzeja

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske nalazi se u jednoj od najreprezentativnijih građevina Banjaluke – staroj austrougarskoj željezničkoj stanici sagrađenoj 1891. godine, koja je 1981. namjenski adaptirana za potrebe muzejske institucije, čime su zadovoljeni muzeološki standardi. Objekat je 2007. godine proglašen nacionalnim spomenikom od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, te zahtijeva specifične mjere zaštite. Prva stalna postavka Umjetničke galerije otvorena je i predstavljena publici 22. aprila 1981. godine, čime su izdvojena ključna djela iz fundusa Galerije koja su prezentovala najznačajnije pojave jugoslovenske umjetnosti druge polovine XX vijeka. Ubrzo potom, svojim programskim aktivnostima i intenzivnom komunikacijom sa umjetnicima, Umjetnička galerija profilisala se i razvila u jezgro likovnog stvaralaštva sredine. Tokom svog višedecenijskog djelovanja, Galerija je imala nekoliko modifikovanih stalnih postavki, da bi u novijem periodu stalna postavka bila izmještena, a fundus predstavljan kroz povremene tematski koncipirane izložbe.

Простор и фундус Музеја

Музеј савремене умјетности Републике Српске налази се у једној од најрепрезентативнијих грађевина Бањалуке – старој аустроугарској жељезничкој станици саграђеној 1891. године, која је 1981. намјенски адаптирана за потребе музејске институције, чиме су задовољени музеолошки стандарди. Објекат је 2007. године проглашен националним спомеником од стране Комисије за очување националних споменика БиХ, те захтијева специфичне мјере заштите. Прва стална поставка Умјетничке галерије отворена је и представљена публици 22. априла 1981. године, чиме су издвојена кључна ђела из фундуса Галерије која су презентовала најзначајније појаве југословенске умјетности друге половине XX вијека. Убрзо потом, својим програмским активностима и интензивном комуникацијом са умјетницима, Умјетничка галерија профилисала се и развила у језгро ликовног стваралаштва средине. Током свог вишедеценијског ђеловања, Галерија је имала неколико модификованих сталних поставки, да би у новијем периоду стална поставка била измјештена, а фундус представљан кроз повремене тематски конципиране изложбе.

Akcija solidarnosti

Ovo je priča o „Akciji solidarnosti“ likovnih umjetnika Jugoslavije i svijeta, pokrenutoj nakon katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Banju Luku 1969. godine ali i o jednom od najvažnijih avangardnih pokreta u istoriji umjetnosti XX vijeka." Na koji način se Akcija odvijala i koliko je značila za pokretanje današnjeg Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpskegovori viša kustoskinja MSURS, Žana Vukičević.

Fotografijom kroz Muzej

Izdvajamo samo neke od izložbi i edukativnih programa Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske

NuM2022 u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske ovogodišnji je program “Noć u muzeju” NuM2022 pripremio u saradnji s Galerijom Matice Srpske (GMS), čija će gostujuća izložba „Kolekcija kao ogledalo  - Modernizam u djelima iz Galerije Matice Srpske” u tom periodu biti postavljena u Muzeju. Program čine četiri radionice koje vam predstavljaju novi oblik edukacije kroz igre kartama – igre na tabli/ploči, interaktivne radionice u kojima ćete oživjeti likove slika postavljenih u izložbi kako biste diskutovali o pravilima, pravednim pravilima i vladavini zakona. U jednoj od radionica ćete učiti neke od ključnih pojmova iz svijeta umjetnosti i muzeologije na engleskom jeziku, a dan ćemo završiti zajedničkom aktivnosti u kojoj ste vi autori nove izložbe s porukama mira i solidarnosti.

НуМ2022 у Музеју савремене умјетности Републике Српске

Музеј савремене умјетности Републике Српске овогодишњи је програм “Ноћ у музеју” НуМ2022 припремио у сарадњи с Галеријом Матице Српске (ГМС), чија ће гостујућа изложба „Колекција као огледало - Модернизам у ђелима из Галерије Матице Српске” у том периоду бити постављена у Музеју. Програм чине четири радионице које вам представљају нови облик едукације кроз игре картама – игре на табли, интерактивне радионице у којима ћете оживјети ликове слика постављених у изложби како бисте дискутовали о правилима, праведним правилима и владавини закона. У једној од радионица учите неке од кључних појмова из свијета умјетности и музеологије на енглеском језику, а дан ћемо завршити заједничком активности у којој сте ви аутори нове изложбе с порукама мира и солидарности.

PROGRAM - ПРОГРАМ

I u ovom muzeju očekuju nas 4 radionice. Dijelimo se u 4 grupe i svaka grupa ima svoj raspored radionica. - И у овом музеју очекују нас 4 радионице. Дијелимо се у 4 групе и свака група има свој распоред радионица.

Radionica: Budi i ti muzealac

Upoznavanje sa temom: Šta je to galerija, muzej? Ko sve radi u jednom muzeju? Koje su njihove uloge Šta je to izložba? Kako to izložba putuje? Svako od vas će dobiti neku od uloga zaposlenih u muzeju i ljudi koji učestvuju u putovanju izložbe: kustosa, konzervatora, čuvara, edukatora i drugih.

Radionica: Oživimo sliku Paje Jovanovića

Slika kao i čovjek, ima svoj životni vijek. Ukoliko se ne čuva na adekvatan način, i poslije određenog vremena ne podvrgne procesu restauracije osuđena je na propadanje.

Slika Paje Jovanovića

U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske imate priliku vidjeti sliku svjetski poznatog umjetnika Paje Jovanovića, nakon restauracije koja je trajala dvije godine. Sam umjetnik je govorio da je za sliku odredio dva imena: “Krunisanje cara Dušana” i “Proglašenje Dušanovog zakonika”. Ovo remek djelo kompozicija je veličine preko 20 kvadratnih metara koja prikazuje čin krunisanja cara Dušana u Skoplju 1346. godine.

Радионица: Оживимо слику Паје Јовановића 

Слика као и човјек, има свој животни вијек. Уколико се не чува на адекватан начин, и послије одређеног времена не подвргне процесу рестаурације осуђена је на пропадање.  

Слика Паје Јовановића

У Музеју савремене умјетности Републике Српске имате прилику виђети слику свјетски познатог умјетника Паје Јовановића, након рестаурације која је трајала двије године. Сам умјетник је говорио да је за слику одредио два имена: “Крунисање цара Душана” и “Проглашење Душановог законика”. Ово ремек ђело композиција је величине преко 20 квадратних метара која приказује чин крунисања цара Душана у Скопљу 1346. године. 

Društvena igra Galeum

Galeum je društvena igra kartama, koja sadrži prikaze 119 umjetničkih dijela iz kolekcije GMS. Kroz ovu igru ćete se igru upoznati s tim djelima, različitim likovnim pojmovima, različitim tehnikama i umjetničkim pravcima.   Igra je osmišljena za 6 do 8 igrača, a vi je možete igrati u paru ili manjim grupama. Jedna partija traje 15 do 20 minuta.

Друштвена игра Галеум

Галеум је друштвена игра картама, која садржи приказе 119 умјетничких дијела из колекције ГМС. Кроз ову игру ћете се игру упознати с тим ђелима, различитим ликовним појмовима, различитим техникама и умјетничким правцима.  Игра је осмишљена за 6 до 8 играча, а ви је можете играти у пару или мањим групама. Једна партија траје 15 до 20 минута.

Radionice s kartama - Радионице с картама

Radionice s kartama će vam pomoći da upoznate muzeje, galerije i osnovne pojmove koje vezujemo uz njihove izložbe i umjetnost. - Радионице с картама ће вам помоћи да упознате музеје, галерије и основне појмове које везујемо уз њихове изложбе и умјетност.

Radionica: Museum Art Cards

U ovoj radionici imate priliku naučiti i nove pojmove na engleskom jeziku koji se tiču muzeja, galerija i njihovih izložbi. Museum Art Cards su karte uz pomoć kojih se može obilaziti bilo koji umjetnički muzej ili izložba. Sastoje se od raznih zadataka podjeljenih u više kategorija koje se mogu opažati na umjetničkom djelu: Appearance & Meaning (Ono što vidimo i njegov značaj), Senses (Bit i smisao), Form (Forma), Inner World (Unutrašnji svijet – naš doživljaj)

Радионица с картама 2

У овој радионици имате прилику научити и нове појмове на енглеском језику који се тичу музеја, галерија и њихових изложби. Музеум Арт Кардс су карте уз помоћ којих се може обилазити било који умјетнички музеј или изложба. Састоје се од разних задатака пођељених у више категорија које се могу опажати на умјетничком ђелу: Оно што видимо и његов значај, Бит и смисао, Форма, Унутрашњи свијет – наш доживљај

Museum Art Cards

Za ovu radionicu nije nužno govoriti engleski jezik. Kustos će vam pomoći sa svim terminima koji ne budu poznati.

ZADATAK

Svako od vas bira po jednu kartu sa zadatkom i zatim traži umjetničko djelo koje je na njega/nju ostavilo najveći utisak i rješava navedeni zadatak. Ovaj zadatak možete raditi i u paru ili manjoj grupi. Kada svi uradite svoj zadatak, okupljate se ponovo na jednom mjestu. Svako od vas tada postaje „kustos svog zadatka“, vodi svoje kolegice i kolege do umjetničkog djela i pokazuje im kako je uradio/la ovaj zadatak ili (ako radite u paru ili grupi) kako ste uradili ovaj zadatak.

POSE - POZA 

Imitate the pose od one or more of the people in this work. Is it a natural pose? Why and how did the artist chose this pose? How would the person/people depicted feel? Pokušajte zauzeti pozu lika/likova koje vidite na ovom umjetničkom djelu. Da li je to prirodni položaj? Zašto i kako je umjetnik odabrao baš taj položaj tijela? Kako mislite da su se osjećali likovi prikazani na ovom djelu?

LINES - LINIJE

Look for the lines in the sculpture that determine the somposition. Make a drawing with three lines that make up the most important planes/compositional elements. Tip: Make a step back to view the sculpture from a distance. Analizirajte linije na glavnoj skulpturi. Naslikajte crtež sa samo tri linije kojim ćete istaći najznačajniji element(e) ove kompozicije. Olakšica: Udaljite se jedan korak unatrag u odnosu na skulpturu kako biste je lakše sagledali.

ЗАДАТАК

Свако од вас бира по једну карту са задатком и затим тражи умјетничко ђело које је на њега/њу оставило највећи утисак и рјешава наведени задатак. Овај задатак можете радити и у пару или мањој групи. Када сви урадите свој задатак, окупљате се поново на једном мјесту. Свако од вас тада постаје „кустос свог задатка“, води своје колегице и колеге до умјетничког ђела и показује им како је урадио/ла овај задатак или (ако радите у пару или групи) како сте урадили овај задатак.

ПОЗЕ 

Покушајте заузети позу лика/ликова које видите на овом умјетничком ђелу. Да ли је то природни положај? Зашто и како је умјетник одабрао баш тај положај тијела? Како мислите да су се осјећали ликови приказани на овом ђелу?

ЛИНИЈЕ

Анализирајте линије на главној скулптури. Насликајте цртеж са само три линије којим ћете истаћи најзначајнији елемент(е) ове композиције. Олакшица: Удаљите се један корак унатраг у односу на скулптуру како бисте је лакше сагледали.

Završna aktivnost

Završna, zajednička aktivnost će se odvijati uz zvuke DJ Oridžidži, a vi ćete biti podjeljeni u dvije grupe. Svako od vas će, uključujući i voditelje radionica i vaše nastavnike praviti origami tehnikom goluba koji je univerzalni simbol za mir i blagostanje, te na papirnom golubu napisti svoju želju ili neku poruku na temu mira, slobode, zajedništva, saradnje, odgovornosti za zajedničko dobro i prijateljstva. Vaše origami golobove ćemo kačiti u holu Muzeja, kao mobile. U drugom zadatku, u svojim ćete školskim timovima odabrati i zadužiti jedan od pojmova za koje smo pisali poruke. Vaš zadatak je da osmislite na koji način biste samo pokretima vlastitog tijela, bez govora, mogli opisati odabrani pojam. Na ovaj način promišljate kreativno i stvarate neku vrstu performansa.

Завршна активност

Завршна, заједничка активност ће се одвијати уз звуке Ђ Ориџиџи, а ви ћете бити пођељени у двије групе. Свако од вас ће, укључујући и водитеље радионица и ваше наставнике правити оригами техником голуба који је универзални симбол за мир и благостање, те на папирном голубу написти своју жељу или неку поруку на тему мира, слободе, заједништва, сарадње, одговорности за заједничко добро и пријатељства. Ваше оригами голобове ћемо качити у холу Музеја, као мобиле. У другом задатку, у својим ћете школским тимовима одабрати и задужити један од појмова за које смо писали поруке. Ваш задатак је да осмислите на који начин бисте само покретима властитог тијела, без говора, могли описати одабрани појам. На овај начин промишљате креативно и стварате неку врсту перформанса.

Autori programa i voditelji radionica

dr Sarita Vujković

direktor i muzejski savjetnik

Bavi se kritikom i teorijom savremene vizuelne umjetnosti. Studije Istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je Teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1998. godine radi u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Selektor je i kreator brojnih izložbi iz oblasti savremene umetničke prakse. Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, u zvanju vanrednog profesora, angažovana je na Katedri za istoriju i teoriju umjetnosti. Na mjestu direktorke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske je od 2014. godine. Dobitnica je Nagrade „Večernjakov pečat” u kategoriji Kultura i scena 2017. godine, Plakete Grada Banja Luka za izuzetna ostvarenja u kulturi 2018. godine, kao i Nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju izložbu u Srbiji 2020. godine.

Branka Šestić

PR menadžer/Bibliotekar

Završila studije novinarstva na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Prethodno zaposlena kao urednik i novinar u kulturnoj redakciji Alternativne televizije. Angažovana na svim izložbenim projektima MSURS od 2007 godine kao osoba zadužena za odnose se javnošću i koordinator pratećih programa i projekata. Od 2007. godine je koordinator projekta na manifestaciji Evropska noć muzeja. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske je predstavljao svoje umjetnike dva puta na najznačajnijem svjetskom umjetničkom događaju – Venecijanskom bijenalu na kojem je oba puta radila sve marketinške i PR poslove: 2013. godine – Nacionalni paviljon Bosne i Hercegovine na 55. Venecijanskom bijenalu i 2017. godine – Nacionalni paviljon Bosne i Hercegovine na 57. Venecijanskom bijenalu.

Ena Mitrovski

PR menadžer

Diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti. Osnovne studije završila na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci, na katedri za srpski jezik i književnost. Osnivač je savremene umjetničke platforme Art klub Prostor, preko koje je do sada realizovala više od 50 događaja, izložbi, edukativnih radionica, vođenja kroz izložbe, festivalskih program, rezidencijalnih programa. Autor je i voditelj tv emisije „Kult art“ (kolažna emisija iz kulture i umjetnosti) koja je emitovana na Alternativnoj televiziji u Banjaluci, dokumentarne emisije „Tajne muzeja“, emitovane na istoj televiziji i književnog podkasta „Knjige narodu!“.

Lana Pavlović

viša kustoskinja MSURS

Diplomirala je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Priredila je samostalne izložbe banjalučkih savremenih umjetnika kao što su Sandra Dukić, Boris Glamočanin, Dražen Grujić, Nenad Malešević, Miodrag Manojlović, Ana Vasić, Vesna Majstorović, Jelena Vučić, Danijela Mihić, Borjana Mrđa, te grupnu izložbu “Rekonstrukcija/Četiri pogleda na savremenu umjetničku scenu Republike Srpske (Autorefleksija)”, na kojoj su predstavljeni umjetnici Nada Arnaut, Viktorija Banda, Vesna Majstorović, Nenad Malešević, Miodrag Manojlović i Vojislav Ritan. Bila je kustos MSURS na gostujućim izložbama umjetnika: Milene Pavlović Barilli, Save Šumanovića, Vojina Bakića, Dušana Otaševića, Brede Beban, Marije Dragojlović i dr. Kao kustos MSURS bila je zadužena za izložbe „Nova religija“ Demijena Hirsta (2016), „Taština malih razlika“ Grejsona Perija (2017) i autor izložbe “Percepcije. Cvijet je najljepši kad je neubran”(2019) u saradnji sa British Council-om.

Mladen Banjac

viši kustos MSURS

Mladen Banjac je viši kustos u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske od 2015. godine u kojem radi u Odjeljenju programskih i edukativnih djelatnosti. Diplomirao je 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za istoriju umetnosti, kod profesora Miroslava Timotijevića. Od 2012. do 2015. bio je zaposlen kao viši stručni saradnik u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Kao kustos programa ima za cilj istraživanje i implementaciju savremenih kustoskih praksi u rad MSURS. Sekretar je Nacionalnog komiteta ICOM-a BiH od 2012. godine. U februaru 2016. godine započeo doktorske studije na odsjeku za istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Žana Vukičević

viši kustos MSURS

Žana Vukičević je viša kustoskinja u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, u kojem radi od 2009. godine u Odjeljenju zbirki. Žana Vukičević je istoričar umjetnosti i kustos. Diplomirala je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2009. godine. Odgovorna je za sve segmente upravljanja muzejskim zbirkama i njihovu prezentaciju i promociju. Pored bavljenja muzejskim fundusom i depoom, osmišljava i koordiniše izložbene projekte koji se tiču moderne istorije umjetnosti i savremene umjetničke prakse.

Maša Čavić

kustos MSURS

Maša Čavić je kustoskinja u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, u kojem radi od 2014. godine u Odjeljenju programskih i edukativnih djelatnosti. Osnovno obrazovanje stekla u Banjoj Luci i u Vašingtonu (SAD). Gimnaziju (društveno-jezički smjer) završila u Banjoj Luci. Na Filozoskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala istoriju umjetnosti i stekla zvanje istoričar umjetnosti.U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci, na poslovima kustosa za edukativne programe.

Isidora Banjac

kustos pripravnik MSURS

Isidora Banjac je kustos pripravnik u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, u kojem radi od 2022. godine u Odjeljenju programskih i edukativnih djelatnosti. Završila je osnovne studije istorije umjetnosti na Odjeljenju za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014.godine. Nakon završetka osnovnih studija, upisuje master studije takođe na Odjeljenju za istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koje je završila 2019. godine. Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Od januara do aprila 2021. godine radila je kao nastavnik likovne kulture u osnovnim školama „Dositej Obradović“ i „Petar Kočić“ u Prijedoru.

Grafički dizajn i saradnici

Vaš plan prevoza

Učenici Medicinske škole iz Sarajeva (NuM praksa) putuju Rutom 5. Polazak je ispred ZMBIH u 09:00

Izložba prema kojoj je pripremljen NuM program 

NuM2022, Banja Luka, MSURS

Minibus rute 1 i 2: Bihać, Velika Kladuša i Drvar

RUTA 3: Vidovice, Derventa, Srbac

RUTA 4: Srebrenik, Doboj, Teslić

Ruta 5: Fojnica, Busovača, Vitez, Bugojno, Jezero

Renderforest logo

This site was built on Renderforest — an all-in-one branding platform that helps to create websites, videos, logos, graphics, and mockups with minimal time and effort.

Learn more

Submit a complaint