NOĆ U MUZEJU - NUM 2022.

SARAJEVO: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Noć u Muzeju - NuM 2022 otvaramo u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, u Sarajevu. Ovaj muzej ponudit će dva programa radionica s improviziranim spavaonicama u izložbenom prostoru muzeja. 

01.

O PROGRAMU

ZMBiH će ponuditi Radionice za osnovce i paralelno s njima  Radionice za srednjoškolce. 

02.

SPAVAONICE

Nakon radionica, u ponoć, izložbeni prostor muzeja pretvaramo u spavaonice. 

03.

VODIČ 

Za kraj, vodimo vas kroz sve tehničke detalje organizacije našeg rada, istraživanja i druženja.

Dva programa

U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, u Sarajevu, NuM2022 će ponuditi dva programa radionica: prvi za učenike osnovnih škola i drugi za učenike srednjih škola. Svaki program ima 4 radionice. Svaka radionica traje 45 minuta. Pauze za rotaciju – prelazak u drugu radionicu traju 15 minuta. Radionice se nalaze u različitim zgradama muzeja, pa će vas iz jedne u drugu radionicu voditi i pratiti volonteri zaduženi za vaše grupe.

Grupe za radionice

Učenici vašeg školskog tima raspoređuju se u jednu od 4 grupe za radionice. U pravilu, prvi prijavljeni učenik ide u Grupu 1, drugi/a u Grupu 2 i tako redom. Svaka grupa ima svoj raspored radionica, a ono što vam je zajedničko je da nakon 45 minuta napuštate radionicu koju ste pohađali i prelazite u drugu. Nakon dvije radionice pravimo pauzu za večeru, koja će se služiti u Botaničkoj bašti Muzeja. S radom nastavljamo u 22:00 kada svaku grupu očekuju još dvije radionice. S radioničkim radom završavamo u ponoć i tada slijedi organizacija/postavljanje spavaonica.

Slijed radionica za grupe

Podsjećamo: Obratite pozornost na to da li pratite program za učenike osnovnih ili program za učenike srednjih škola. Nakon toga, provjerite u koju grupu ste raspoređeni i koji slijed radionica je planiran za tu grupu. U Muzeju pratite instrukcije koje ćete dobiti od volontera zaduženog za vašu grupu.

Jednistven koncept 

Bez obzira da li ste učenik_ica osnovne ili srednje škole NuM2022 KONCEPT programa u Zemaljskom muzeju BiH je jedinstven i čine ga ovi elementi

OTVARANJE

U Sarajevo dolazite organiziranim prevozom do 17:00. Očekuje vas užina, registracija i svečano otvaranje programa

SPAVAONICE

U ponoć izložbeni prostor pretvaramo u vaše spavaonice. 

RADIONICE

Radionice traju 45 minuta. Organizirane su u dva bloka. Između njih je pauza za večeru.

JUTARNJI PROGRAM

Drugi dan programa započinjemo doručkom i razgovorom s kustosima, u Botaničkoj bašti Muzeja. 

Program za učenike osnovnih škola

PREGLED SADRŽAJA RADIONICA I MJESTA NJIHOVOG ODRŽAVANJA

01

FIGURINE IZ PROŠLOSTI

Radionica se održava u prostoru izložbe Antika, desno od sale u kojoj otvaramo program - Prva zgrada Muzeja, Ulaz

Figurine su, u prahistoriji, služile u ritualne svrhe, ali su i konačan oblik jednog umjetničkog izričaja. Posebna pažnja posvećena je modeliranju glave. U Bosni i Hercegovini najpoznatiji primjerci figurina pronađeni su na prostoru Butmira i dio su istoimene Butmirske kulture. Svi arheološki artefakti pronađeni u Butmiru danas se čuvaju u Zemaljskom muzeju BiH. Ključni pojmovi i teme: identitet, kultura, zajedničko dobro

02

POTJERA ZA BLAGOM

Mjesto okupljanja na početku radionice je u prizemlju zgrade Odjeljenja za etnologiju. Od ulaza u Muzej, krenite pravo do Botaničke bašte. Krećite se lijevom stazom, do prve, bočne, zgrade s lijeve strane.  

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine čuva nekoliko miliona predmeta koji su raspoređeni u tri muzejske zgrade, i to u: Odjeljenju za arheologiju, Odjeljenju za etnologiju i Odjeljenju za prirodne nauke. To blago vlasništvo je cijelog svijeta i svi ljudi na svijetu imaju pravo promatrati ga i istraživati. Istraži muzej i pronađi svoje blago.  

03

BOTANIČAR NA JEDAN DAN

Radionica se održava u zgradi Odjeljenja za prirodne nauke. Od ulaza u Muzej krenite pravo kroz Botaničku baštu, u zgradu nasuprot one iz koje ste krenuli. Stepenicama se penjete na prvi kat. Radionica se održava u holu zgrade. 

Biljke se najbolje mogu upoznati promatranjem njihovog izgleda i načina življenja u prirodnom okružju. Beremo ih s puno pažnje i odgovornosti, a zatim sušimo i stavljamo u herbar. U nastojanju da čuvamo prirodu nikada ne treba brati veću količinu biljaka u odnosu na onu koja nam je potrebna. Nakon sušenja, prikupljene biljke se lijepe na listove papira i razvrstavaju po sistematskoj pripadnosti. Također, svaka biljka treba imati svoju „ličnu kartu/osobnu iskaznicu“ s osnovnim podacima u koje ubrajamo: naziv biljke, datum i lokalitet na kojem je biljka prikupljena, kao i ime osobe koja je izvršila prikupljanje. Tako označeni herbarijski primjerci naučno su priznati. Ključni pojmovi i teme: odgovornost za zaštitu i očuvanje okoliša, prevencija štetnih posljedica djelovanja čovjeka po okolinu, ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda po biljni i životnjski svijet 

04

POČETAK PISMENOSTI

Ova radionica održava se u Biblioteci Zemaljskog muzeja BiH. Od ulaza krenite desnom stazom do prve bočne zgrade – Zgrade Uprave. Penjete se na prvi kat. 

Od najranijeg doba čovjek je nastojao očuvati i prenijeti informaciju, za što je pojava prvih pisama bila od presudnog značaja. Od pećinskog slikarstva, rukopisne knjige, sve do moderne beletristike na ‘’Scribd’’-u, čovjek je razvio svoju pismenost, kao sredstvo prenosa ideje i informacije. U ovoj edukativnoj radionici imate priliku upoznati se sa sredstvima za pisanje koja su se koristila u prošlosti, nekim od najstarijih rukopisnih knjiga i kako se one razlikuju u odnosu na današnje štampane/tiskane knjige. Upoznat ćete i pismo srednjovjekovnih bosanskih vladara – bosančicu i imati priliku dešifrovati srednjovjekovni natpis. Ključni pojmovi i teme: informacija, prenos informacija, medijska i informacijska pismenost, pismo, komunikacija, dokumenti i isprave

NuM2022.

NuM2022 u Zemaljskom muzeju BiH, u Sarajevu, ima dva bloka radionica. Prvi slijedi odmah nakon otvaranja i čine ga dvije radionice koje traju svaka po 45 minuta, sve do 20:45. Nakon toga pravimo pauzu za večeru. U 22:00 program nastavlja s drugim blokom radionica, koje traju, isto tako, svaka po 45 minuta, ukupno do 23:45. Radionice prati Radna bilježnica u kojoj ćete označiti sadržaje koje ste pohađali, dati odgovore na pitanja za provjeru naučenog i predati bilježnicu Za ovjeru NuM diplome.

Program za učenike srednjih škola

PREGLED SADRŽAJA RADIONICA I MJESTA NJIHOVOG ODRŽAVANJA

01

OTKRIVANJE ISTINE

Od ulaza u Muzej krenite kroz Botaničku baštu do zgrade Odjeljenja prirodnih nauka, nasuprot onoj iz koje ste krenuli. Odmah od ulaza desno nalazi se Učionica u kojoj se održava ova radionica. Obavezno je nošenje zaštitne maske preko lica.

U muzejima se čuvaju predmeti od različitih materijala. Kada je u pitanju Odjeljenje za etnologiju to su najčešće predmeti od drveta, tekstila i metala. Sigurno se pitate kako i nakon toliko godina koliko su predmeti stari oni izgledaju očuvano. To je zbog konzervatora. U ovoj radionici učimo o tome koji alati i koje otopine se koriste kako bi se predmeti očistili i konzevirali na nabolji način - važno je očistiti nečistoće i otkriti istinu o muzejskom predmetu. Prilikom izbora otapala važno je birati one koji najmanje štete ljudima i našoj okolini. Ključni pojmovi i teme: materijalna baština, odgovornost, zajedničko dobro, zdrava sredina, štetni i povoljni utjecaji na okoliš i zdravlje čovjeka

02

ORNITOLOŠKA LABORATORIJA

I ova radionica održava se u zgradi Odjeljenja za prirodne nauke. Ovoga puta, od ulaza na Odjeljenje idete pravo, stepenicama na prvi kat, a zatim lijevo u prostor izložbe Ptice.

U Bosni i Hercegovini zabilježeno je čak 349 vrsta ptica. Naše ornitološko bogatstvo još uvijek nije u potpunosti istraženo. Pretpostavka je kako ih se gnijezdi još i više. Nažalost, neke vrste, poput bjeloglavog supa, velike droplje ili sivog ždrala, gotovo su u potpunosti izumrle zbog uništavanja staništa, trovanja i drugih štetnih djelovanja ljudi. Upravo zbog toga učimo o pticama, istražujemo značaj i proces formiranja zaštićenih područja od međunarodnog značaja za očuvanje ptičjeg svijeta. Jedno takvo područje, na jugu naše zemlje je Hutovo blato. Ključni pojmovi i teme: zaštita ugroženih vrsti, pravna zaštita prirodnih staništa, klimatske promjene, štetno djelovanje čovjeka na okolinu i održiv razvoj   

03

BESKIČMENJACI

I treću radionicu pratite u zgradi Odjeljenja za prirodne nauke. Prođite pored učionice i u prizemlju, malo prije stepenica, skrenite desno. Prolazite dugim hodnikom u salu gdje se održava vaša radionica. - Obavezno nošenje zaštitne maske za lice i rukavica - opremu ćete dobiti.

Vodozemci i gmizavci vrlo su ugrožena i raznolika skupina kičmenjaka. U Bosni i Hercegovini živi 9 vrsta repatih vodozemaca, 14 vrsta žaba, 14 vrsta zmija, 15 vrsta guštera i 6 vrsta kornjača. Iako je neke vrste jednostavno razlikovati, postoje brojne „srodne“ vrste koje na prvi pogled izgledaju potpuno identično. Kako bismo odredili kojoj vrsti pripada neka životinja koristimo se „ključem za identifikaciju vrsta“. Naravno, ne u klasičnom smislu te riječi, nego priručnikom kojim se, tako što pratimo odrađene karakteristike, može odraditi kojoj vrsti pripada životinja koja nas zanima. Da bismo odredili vrstu trebamo pratiti različita obilježja pregledavane životinje: njenu obojenost, veličinu noge, oblik zjenice, izgled i broj krljušti, te mnoge druge osobine. Ključni pojmovi i teme: raznovrsnost životinjskog svijeta, zaštita ugroženih vrsti i održiv razvoj   

04

BOSANČICA

Ova se radionica održava u čitaoni Biblioteke Zemaljskog muzeja BiH koja se nalazi u Zgradi uprave. Od ulaza u Muzej krenite prema Botaničkoj bašti, zatim desnom stazom, do prve bočne zgrade – Zgrade Uprave.

Bosančica je autentičan oblik ćirilice sa primjesama glagoljice i latinice. Njome su se koristili još od srednjeg vijeka i upravo su ovim pismom pisane kraljevske povelje i natpisi na stečcima. Vijekovima su znanja o tom pismu prenošena sa koljena na koljeno – roditelji su svoju djecu učili pismu koje su naučili od svojih roditelja. Najstariji spomenik pisan bosančicom je Humačka ploča iz X vijeka – pronađi je u Odjeljenju za arheologiju Zemaljskog muzeja BiH. Danas je istraživanje bosančice interesantno za lingviste, ali i za likovne i druge umjetnike – mnogi umjetnici oživljavaju je u svojim djelima. Za ovu radionicu naučni osvrt na bosančicu pripremila je jedna filologinja, dok je za onaj umjetnički zadužen jedan skulptor. Istražujte s njima. Ključni pojmovi i teme: pismo, javna politika, povijesni razvoj društva, demokratska tranzicija    

PROGRAM SA SATNICOM

Petak, 16.09.2022. - Subota, 17.09.2022.

Petak, 16.09.2022. 

U Zemaljski muzej BiH dolazite organiziranim prevozom do 17:00. Učenici iz Sarajeva trebaju nam se pridružiti u isto naznačeno vrijeme. Po dolasku ćete dobiti akreditacije, radne bilježnice i užinu. 

21:00 - 21:45

Nakon druge radionice pravimo veću pauzu za večeru. Večera je u Botaničkoj bašti Muzeja, od 21:00 do 21:45.

18:00 - 18:45

U 18:00 slijedi svečano otvaranje programa, a nakon toga podjela u radne grupe. Raspored ove podjele ranije će biti objavljen. Zapamtite svoju grupu i njen slijed radionica.

22:00 - 00:00

Nakon večere, ponovo u pratnji volontera, odlazite na treću radionicu za vašu grupu (22:00 - 22:45). Posljednju, četvrtu radionicu pohađate od 23:00 do 23:45.  U ponoć izložbene prostore muzeja pretvaramo u spavaonice.

19:00 - 21:00

Pratite volontera do prve radionice vaše grupe. (19:00 - 19:45)  Nakon 45 minuta prelazite u drugu radionicu, isto tako u pratnji volontera koja traje od 20:00 do 20:45.

Subota, 17.09.2022.

Buđenje je planirano u 08:00. U Botaničkoj bašti očekuje vas doručak. Nakon doručka, uz čaj i keks, razgovaramo s kustosima o ponovnom otvaranju izložbe Prahistorija i posljednjem velikom konzervatorsko-restauratorskom projekatu "Drveni čamac iz Donje Doline"

Čamac iz Donje doline

Ova video reportaža nastala je 2020. godine. Od tada do danas izložba je ponovo otvorena za javnost, a čamac podignut za strop. Za njegovo podizanje radilo se složeno skeniranje, a našim kustosima u pomoć su priskočile i kolege iz čuvenog Louvre muzeja u Parizu. “Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH“ finansirana je grant sredstvima Specijalnog fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa. Isti fond podržao je gradnju sistema vatrodojave i videonadzora u cijelom kompleksu Zemaljskog muzeja BiH, kao i sanaciju krova istočnog krila zgrade Odjeljenja za arheologiju. Također je izvršena obnova enterijera istog objekta, s posebnim naglaskom na restauraciju zidnog i stropnog slikarstva u njemu.

Muzejske spavaonice

U Sarajevu će NuM2022 ponuditi i program spavaonica. To znači da će u ponoć, odmah nakon radionica, određeni muzejski izložbeni prostor(i) postati mjestom za spavanje. U taj prostor/te prostore postavit ćete sve što ste donijeli za organizaciju svojih spavaonica. 

Što trebate znati

PROSTOR

Prostor za spavaonice nećemo koristiti za radionički dio programa, kako bi unaprijed mogao biti pripremljen, očišćen. Nalazi se u zgradi Odjeljenja za prirodne nauke i uključuje: gornji kat (galerija će, iz sigurnosnih razloga biti zatvorena) i prizemlje, izložbu "Minerali". Ovaj prostor ima drveni pod, drvenu stolariju i dobru temperaturnu izolaciju. Toaleti nemaju tuš, ali sanitarni uvijeti omogućavaju da se operu zubi, umije lice i pripremi za noć ili jutro i doručak. Prostor za profesora će biti postavljen odvojeno od prostora za učenike, ali na istom katu kako biste imali brzi pristup učenicima i kako bi vas oni mogli pozvati, kada im trebate.

SVE ŠTO TREBATE?

Za noćenje u muzeju trebate: vreću za spavanje. Preporučujemo, ponesite i jastuk, maramicu i čistu, rezervnu jastučnicu. Poželjno je ponijeti podložnicu za vreću. Možete i improvizirati, pa ponijeti dušeke za plažu, madrace, deke ili neke druge prostirke. Uz pidžamu ponesite i neku topliju, udobnu odjeću (trenerke, dukserice, sportske jakne, džempere) koju možete obući ako vam bude hladno ili za šetnju kroz muzej i boravak u Botaničkoj bašti. Možete ponijeti bateriju/lampu.  Uvijek pored sebe držite vodu za piće, koju ćemo dijeliti na portirnici. Nemojte zaboraviti četkicu za zube i kaladont, a toaleti će biti opremljeni toalet papirom, papirnatim ubrusima i tečnim sapunom za ruke.

i što NE trebate!

Svoje stvari držite uz svoju vreću za spavanje (uredno posložena obuća, odjeća i torba). Vrijedne stvari držite uz sebe (novac, mobitel i drugo što vam znači). Lampe možete koristiti, ali ih koristite odgovorno: svjetlo nemojte usmjeravati u druge, osobito ne ako spavaju. Nemojte koristiti jake mirise, puštati glazbu/muziku (koristite slušalice) i pazite da ne gazite i ne uništavate tuđu imovinu (madrace, vreće, odjeću). Ukoliko imate neki problem ili dilemu obratite se nastavniku, dežurnim organizatorima, volonterima ili pozovite na broj telefona 033 261 415 koji će biti dostupan cijelu noć. Vodite računa o tome da ne preskačete obroke i uzimajte dovoljno tečnosti.

SPAVAONICE

Kreativna rješenje svjetskih muzeja i njihovih posjetioca. 

Tehničke instrukcije i obavijesti

Slijedi tehnička instrukcija i obavijesti koje se tiču prevoza, obroka i organizacije rada. 

Plan prevoza

Prikaz šest ruta organiziranog prevoza za dolazak u Sarajevo.

Ruta 1: Bužim, Sanski Most, Ključ. Previja

Ruta 2: Brod, Prnjavor, Tešanj, Ilijaš

Ruta 3: Široki Brijeg, Mostar, Konjic

Ruta 4: Ugljevik, Bijeljina, Zvornik

Ruta 5: Bugojno, Busovača, Fojnica, Visoko, Ilidža

Ruta 6: Brčko, Brka, Bijela, Srebrenik, Tuzla

Logo

This website was built with Renderforest, but NOT managed by it. Please report if there is abusive or inappropriate content.